Tietosuojakaytanto valityspalvelu

Tietosuojakäytäntö - Zmarta/Freedom Rahoituksen välityspalvelu

Tätä Zmarta/Freedom Rahoituksen välityspalvelun Tietosuojakäytäntöä täydentää Yleinen tietosuojakäytäntö, johon tämä Tietosuojakäytäntö erottamattomana osana kuuluu.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjä on Freedom Rahoitus Oy (Y-tunnus 2207313-9), Kaivokatu 8 (8. kerros), 00100 Helsinki (jäljempänä "Freedom Rahoitus/Zmarta" tai "me").

Mitä henkilötietoja kerätään?

Joitakin tietoja luovutat meille itse hakemuksesi kautta palveluissamme. Nämä tiedot voivat olla henkilö- ja yhteystietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus (katso jäljempänä olevasta kohdasta 1) tai hakemustietoja, kuten tulosi, työllisyystietosi ja haettua luottomäärää koskevat tiedot (katso jäljempänä olevasta kohdasta 4).

Keräämme sinusta tiettyjä tietoja hakemuksesi tekemisen yhteydessä ja/tai sen jälkeen. Tällaiset tiedot voivat sisältää henkilötietojesi päivittämistä tai niiden täydentämistä ulkopuolisten rekisterien (esim. Bisnode D&B Finland Oy tai Suomen Asiakastieto Oy) sisältämien tietojen kautta (lisätietoja alempana olevasta kohdasta 1). Tietoja päivitetään hyvien asiakassuhteiden ja asiakasrekisterin pitämiseksi ajan tasalla. Lainahakemuksesi jättämisen yhteydessä tilaamme sinusta luottorekisteriotteen (katso lisätietoja kohdista 1 ja 3). Tallennamme tietoja myös siitä, miten käytät palveluitamme, esimerkiksi käyttämästäsi hakukanavasta, hakemuksen ajankohdasta, yhteydenottojemme ajankohdista sekä siitä, mitä yhteydenotto koski. Kun hakemus tehdään digitaalisia kanavia käyttäen, käytämme evästeitä ja muita digitaalisia työkaluja hakukoneoptimointiin, paikannukseen ja seurantaan (katso lisätietoja kohdasta 2). Tämän kaiken on tarkoitus antaa sinulle hyvä ja mielekäs käyttäjäkokemus. Lue lisää asiasta Evästekäytännöstämme.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Käsittelemme henkilötietojasi alla olevissa tiedoissa esitettyihin tarkoituksiin.

Henkilötiedot rekisteröidään asiakasrekisteriimme. Kun soitat asiakaspalveluumme tai kun sinulle soitetaan sieltä, tallennamme käydyn keskustelun. Tallennuksen tarkoitus on dokumentoida hakumenettely ja kanssasi tehty sopimus sekä välttää väärinkäsityksiä.

Kaiken henkilötietojen käsittelyn perustan tulee olla sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista eli käsittelylle tulee olla niin sanottu oikeudellinen perusta. Jotta henkilötietojesi käsittely olisi lainmukaista, sen on oltava tarpeellista (i) välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai (ii) Zmarta/Freedom Rahoituksen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös (iii) Zmarta/Freedom Rahoituksen oikeutettuun etuun tai (iv) siihen, että olet antanut suostumuksesi kyseiseen käsittelyyn.

Kun käsittely on tarpeellista Zmartan/Freedom Rahoituksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun nojalla, Zmarta/Freedom Rahoitus voi käsitellä henkilötietoja siitä syystä. Tällaisia etuja ovat muun muassa Zmartan/Freedom Rahoituksen kaupalliset intressit, joihin kuuluu hyvän asiakassuhteen säilyttäminen käyttäjän kanssa, palveluidemme käyttöä koskevien tietojen tarjoaminen käyttäjälle, palveluidemme parantaminen ja kehittäminen sekä Zmartan/Freedom Rahoituksen ja muiden samaan konserniin (”Zmarta Group”) kuuluvien yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointi (katso lisätietoja alempana). Tältä osin Zmarta/Freedom Rahoitus tekee nk. etuuspunnintaa, jossa perusteltu etu tarjota sinulle kiinnostavaa tietoa ja mainontaa, kyetä parantamaan ja kehittämään tuotteitamme sekä varmistaa palvelujemme toimivuus ja turvallisuus asettuu käyttäjän yksityisyydensuojan edelle. Jos sinulla on tästä poikkeava näkemys tai olet eri mieltä oikeutettuun etuun perustuvasta käsittelystä, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Lue lisää oikeuksistasi Tietosuojakäytännön yleisen osan otsikon "Oikeutesi" alta.

Mitä henkilötietoja kerätään?

1. Henkilö- ja yhteystiedot (kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käsittelyn tarkoitus
Tarvitsemme tietoja, jotta voimme tarjota sinulle palvelujamme.

Tarvitsemme tietoja myös, jotta voimme kommunikoida kanssasi, suoramarkkinointia varten, palvelujemme kehittämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen, tietoturvaa varten ja estääksemme palvelujemme väärinkäytön sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

Tarkempia tietoja tietojen käsittelyn perusteista löydät kohdasta "Lisätietoja siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään." jäljempänä.

Käsittelyn oikeudellinen perusta
Välillämme olevan sopimuksen sekä lakisääteisten velvoitteiden ja/tai perustellun edun täyttäminen. Tarkempia tietoja tietojen käsittelyn perusteista löydät jäljempää kohdasta "Lisätietoja siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään."

Automatisoitu päätöksenteko
Kyllä, hakemuksessa antamasi tiedot täsmäytetään automaattisesti kyseisen lainan- tai vakuutuksenantajan asettamiin vaatimuksiin sen sisäisten sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Näitä tietoja ovat esimerkiksi lainan määrä, tulot, työllisyystilanne jne.

Lue lisätietoja kohdasta "Automatisoitu päätöksenteko - mitä se on?" jäljempänä.

Tietojen siirtäminen
Hakemuksesi sisältämät tiedot siirretään kanssamme yhteistyössä toimiville lainan- tai vakuutuksenantajille, jotta voimme tarjota välityspalveluja.

Tiedot lähetetään myös luottotietoja välittävälle yritykselle (esim. Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode D&B Finland Oy), jotta voimme pyytää luottorekisteriotteesi (katso lisätietoja kohdasta 3).

Jos kirjaudut sisään OmaTili-palveluun pankkitunnuksilla, henkilötietosi siirretään pankkitunnistautumispalvelun tarjoajalle henkilöllisyytesi tunnistamiseksi.

Yhteystietosi voidaan jakaa myös palveluntarjoajillemme, esimerkiksi tulostus- tai kuorituspalveluihin tai tilastotiedon käsittelyä ja analysointia varten.

Markkinointitarkoituksissa tietoja voidaan jakaa muille Zmarta Group -konserniin kuuluville yrityksille.

2. IP-osoite ja tietyt evästeet

Käsittelyn tarkoitus
Käytämme IP-osoitetta tunnistaaksemme sinut ja asetuksesi, jotta voimme tarjota paremman käyttäjäkokemuksen. Tallennamme IP-osoitteen myös hallinnollisia tarkoituksia varten esimerkiksi, jotta voimme nähdä, mitä kanavaa käytit tullessasi verkkosivullemme. IP-osoitteesi tallentaminen tehdään myös petosten ehkäisemiseksi.

Lisätietoja evästeiden käytöstä verkkosivullamme saat lukemalla Evästekäytäntömme.

Käsittelyn oikeudellinen perusta
IP-osoitteen käyttäminen perustuu kaikissa tapauksissa etuuspunnintaan ja suostumukseesi käyttää evästeitä Evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

Automatisoitu päätöksenteko
Ei

Tietojen siirtäminen
IP-osoite voidaan luovuttaa markkinointikumppaneillemme, esimerkiksi hallinnollissta syistä sen todentamiseksi, miten ja missä teit hakemuksen, oikeudellisten toimien yhteydessä, rikosepäilytapauksissa (esim. petos tai rahanpesu), Zmartan/Freedom Rahoituksen tai muiden oikeuksiin kohdistuvan epäillyn uhan vuoksi. IP-osoite voidaan luovuttaa myös lainanantajille ja vakuutusyhtiöille sekä poliisille ja muille viranomaisille. IP-osoite voidaan luovuttaa myös lain nojalla tai viranomaisen päätöksellä.

3. Luottotiedot (sisältää verotettuja tuloja koskevat tiedot, luottoluokituksen jne.) sekä tiedot maksuhäiriömerkinnöistä

Käsittelyn tarkoitus
Kun haet meiltä lainatarjousta lainanvälityksen muodossa, pyydämme luottorekisteriotteesi luottotietoja välittävältä yritykseltä/yrityksiltä (kuten Bisnode D&B Finland Oy:lta ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:lta). Otteen pyytäminen on edellytys sille, että voimme lähettää hakemuksesi kanssamme yhteistyössä toimiville lainanantajille ja vakuutusyhtiöille. Maksuhäiriöitä koskevat tiedot, jotka sisältyvät otteeseen, käsitellään, jotta voimme lähettää hakemuksesi sopivalle lainanantajalle. Kun haet vakuutusta, luottotiedot tilataan sen varmistamiseksi, että sinulla on edellytykset vakuutuksen ottamiseen. Jos et anna näitä tietoja, emme valitettavasti voi tarjota sinulle välityspalveluja.

Käsittelyn oikeudellinen perusta
Jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan.

Automatisoitu päätöksenteko
Kyllä, tiedot maksuhäiriöistä johtavat automaattisesti siihen, että hakemusta ei käsitellä, lainanantajien säännöistä johtuen.

Lue lisätietoja kohdasta "Automatisoitu päätöksenteko - mitä se on?" jäljempää.

Tietojen siirtäminen
Ei

4. Hakemuksen tiedot ja vastaus (esimerkiksi tuloja, työnantajaa, haettua lainanmäärää/vakuutusta, myönnettyä ja/tai maksettua lainasummaa, vastausta tarjottuun vakuutukseen, lainan käyttötarkoitusta tai vakuutuksen perustetta koskevat tiedot)

Käsittelyn tarkoitus
Pyydettyjä tietoja tarvitaan, jotta voimme luoda ja lähettää hakemuksen kanssamme yhteistyössä toimiville lainan- ja vakuutuksenantajille, antaa vastaus hakemukseesi sekä torjua rahanpesua ja petoksia. Tietoja käytetään myös tilastointi- ja analysointitarkoituksiin.

Käsittelyn oikeudellinen perusta
Katso kohta 1 yllä.

Automatisoitu päätöksenteko
Katso kohta 1 yllä.

Tietojen siirtäminen
Hakemuksesi sisältämät tiedot lähetetään ja jaetaan kanssamme yhteistyössä toimiville lainan- tai vakuutuksenantajalle, jotta voimme tarjota välityspalveluja.

Lisätietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään

Palvelujemme tarjoaminen
Tarvitsemme tietoja, jotta voimme tarjota palvelujamme sinulle, vahvistaa henkilöllisyytesi, laatia hakemuksesi ja lähettää se henkilötietojesi kanssa kanssamme yhteistyössä toimiville lainan- ja vakuutuksenantajille sekä ilmoittaa sinulle hakemustasi koskevista päätöksistä. Tarvitsemme kyseisiä tietoja meidän välisen sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen. Jos et anna näitä tietoja, emme valitettavasti voi tarjota välityspalveluja.

Oikeudellinen perusta: Meidän välillä olevan sopimuksen täytäntöönpano ja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen.

Yhteydenpito kanssasi
Postitse, puhelimitse, sähköisen viestinnän keinoin (esim. tekstiviestitse, sähköpostitse, verkkolomakkeilla, sosiaalisen median tilien kautta tai chat-toiminnon avulla) tai muulla tavalla, esimerkiksi kun lähetämme tietoja sinulle tai olemme sinuun yhteydessä palveluamme koskeviin kysymyksiin liittyen.

Oikeudellinen perusta: Meidän välillä olevien sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Suoramarkkinointitarkoituksiin
Henkilötietojasi voidaan käyttää myös siihen, että tarjoamme sinulle muita Zmartan/Freedom Rahoituksen tai Zmarta Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluita.

Myös lainan- ja vakuutuksenantajat, jotka ovat saaneet henkilötietojasi hakemuksesi seurauksena, voivat käyttää tietojasi omien palvelujensa suoramarkkinointiin sinulle.

Oikeudellinen perusta: oikeutettu etu.

Palvelujemme toimivuuden ja tehokkuuden ylläpito ja kehittäminen
Käytämme tietoja analysoidaksemme ja ymmärtääksemme markkinoiden kehitystä, jotta voimme kehittää ja parantaa tuotteitamme ja palvelujamme. Näin ollen voimme esimerkiksi analysoida digitaalisten palvelujen käyttöä niiden toimivuuden ja esitystavan parantamiseksi ja tehdäksemme niistä käyttäjäystävällisempiä. Tätä tarkoitusta varten saatamme myös koota tilastoja analyysitarkoituksiin, esimerkiksi siitä, kuinka käytät ja selaat palvelujamme. Hakemuksessa antamiasi hakemustietoja käytetään rajoitetusti analysointiin, jonka avulla voimme tarjota sinulle mielekästä suoramarkkinointia. Tällainen rajoitettu analyysi voi sisältää esimerkiksi sen, että lähetämme sinulle tarjouksia tuotteista, joiden tiedämme kiinnostavan muita asuinalueellasi asuvia henkilöitä.

Oikeudellinen perusta: oikeutettu etu.

Tietoturva ja palvelujemme väärinkäytön estäminen
Käsittelemme tietoja palvelujemme turvallisuuden varmistamiseksi sekä palvelujemme väärinkäytön hallitsemiseksi, estämiseksi, tutkimiseksi tai muita sitä tai ehtojen vastaista palvelujemme käyttöä koskevia toimenpiteitä varten tai lakisääteisten toimenpiteiden tai petoksesta tai mahdollisesta Zmartaan/Freedom Rahoitukseen tai muiden oikeuksiin kohdistuvasta uhasta epäilyn yhteydessä.

Oikeudellinen perusta: Välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpano ja/tai oikeutettu etu.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteemme. Meidän tulee esimerkiksi käsitellä ja tallentaa henkilötietoja kirjanpitolain ja lainan- ja vakuutuksenvälitystä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudellinen perusta: Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.

Mitkä lainan- ja vakuutuksenantajat tekevät yhteistyötä Zmartan/Freedom Rahoituksen kanssa?

Täältä löydät päivitetyn listan välityspalveluihin kytketyistä lainan- ja vakuutuksenantajista.

Automatisoitu päätöksenteko – mitä se on?

Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa, että päätös tehdään yksinomaan automatisoidun henkilötietojen käsittelyn perusteella. Tämä tapahtuu esimerkiksi ohjelmakoodin tai algoritmin avulla. Zmarta/Freedom Rahoitus käyttää automatisoitua päätöksentekoa, kun haet lainanvälitystä tai vakuutusta. Henkilötietojasi verrataan automaattisesti niihin sääntöihin ja ehtoihin, joita kanssamme yhteistyössä toimivat lainan- ja vakuutuksenantajat soveltavat lainan ja vakuutuksen myöntämiseen. Näitä ehtoja voivat olla esimerkiksi ikä, työsuhteen muoto, vuositulot jne. Kanssamme yhteistyössä toimivat lainanantajat eivät hyväksy esimerkiksi lainanhakijaa, jolla on maksuhäiriömerkintöjä.

Riippuen siitä, miten hakemuksessa antamasi tiedot (esim. tulot, työsuhteen muoto, haettu lainamäärä, tai tiedot, jotka näkyvät luottorekisteriotteessasi) sopivat lainan-/vakuutuksenantajien sääntöihin ja ehtoihin, hakemuksesi voidaan lähettää kaikille lainanantajillemme, lähettää vain tietyille lainanantajille tai hylätä kokonaisuudessaan. Zmarta/Freedom Rahoitus etsii aina parasta lainaa tai vakuutusta tarpeisiisi ja vertaa tarpeitasi yhteistyökumppaniemme tuotteisiin. Tämä voi tarkoittaa, että jos sinulle myönnetään haettu lainamäärä yhdeltä tai useammalta lainanantajalta, hakemustasi ei lähetetä lainanantajille, jotka eivät voi tarjota hakemaasi lainaa (omien sääntöjensä ja ehtojensa perusteella) tai jotka pystyvät tarjoamaan yleisesti ottaen merkittävästi huonommat ehdot kuin ne, jotka olet jo saanut.

Zmarta/Freedom Rahoitus varmistaa jatkuvasti, että automatisoitu päätöksentekomenettely toimii oikein esimerkiksi erilaisin valvontakeinoin ja automaattisin tarkistustoiminnoin. Zmartan/Freedom Rahoituksen käyttämän automaattisen päätöksenteon tarkoituksena on pystyä tarjoamaan tasapuolisia ja oikein toimivia lainan- ja vakuutuksenvälityspalveluja, joita sovelletaan samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiimme.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi automaattiseen päätökseen tai jos sinulla on siitä eriävä mielipide, esimerkiksi jos hakemuksesi evättiin tai jos haluat selvityksen kyseisestä päätöksestä, voit pyytää, että päätös otetaan uudelleentarkasteluun tai kysyä lisätietoja käsittelijöiltämme ottamalla yhteyttä Zmartaan/Freedom Rahoitukseen joko soittamalla numeroon 09 4241 4400 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi/info@zmarta.fi.

Kenelle siirrämme henkilötietojasi?

Joissakin tapauksissa henkilötietojasi voidaan siirtää muille yrityksille ja yhteistyökumppaneille (katso kohta "Tietojen siirtäminen").

Sellaisessa tapauksessa, jossa Zmarta/Freedom Rahoitus, tai merkittävä osa Zmartan/Freedom Rahoituksen omaisuudesta myydään kolmannelle osapuolelle, myös henkilötietosi voidaan luovuttaa kyseiselle kolmannelle osapuolelle tällaisen myynnin yhteydessä. Voit kuitenkin aina olla varma, että emme myy henkilötietojasi ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Katso lisätietoja ylempää.

Kuinka kauan tietoni säilytetään?

Henkilötiedot poistetaan sovellettavan henkilö- ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen tai sovellettavan lainsäädännön kannalta.

  • Vakuutushakemus säilytetään vakuutuksenvälityslainsäädännön mukaisesti 10 vuotta välityksen ajankohdasta. Sama koskee puhelimitse tapahtuvaa vakuutusvälitykseen liittyvää asiointia.

  • Lainahakemus ja henkilötiedot sekä muut tiedot, jotka annetaan meille lainahakemuksen yhteydessä (sis. IP-osoite) säilytetään 5 vuotta.

  • Säilytämme yhteystietosi markkinointitarkoituksiin 5 vuoden ajan viimeisimmän lainahakemuksen tekemisestä.

  • Tietoja voidaan joutua säilyttämään myös lainsäädännön tai muiden säännösten sisältämien lisävaatimusten vuoksi, esimerkkinä kirjanpitolainsäädäntö (jonka mukaan tietoja tulee säilyttää 6 vuotta).

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy henkilötietojeni käsittelyä tässä Tietosuojakäytännössä esitetyn mukaisesti?

Jotta voit käyttää välityspalveluamme, Zmartalla/Freedom Rahoituksella on oltava mahdollisuus käsitellä henkilötietojasi edellä kuvatun mukaisesti. Jos et hyväksy, että hankimme luottotietosi tai että käsittelemme henkilötietojasi edellä kuvatulla tavalla, tämä johtaa siihen, että et voi käyttää Zmartan/Freedom Rahoituksen välityspalvelua. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin sekä käsittelyä, joka perustuu Zmarta/Freedom Rahoituksen oikeutettuun etuun. Tämä ei vaikuta välityspalvelun käyttöön. Voit soittaa numeroon 09-42 41 44 00 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi/info@zmarta.fi.

Voimassaolo

Tämä välityspalveluja koskeva Tietosuojakäytäntö tulee voimaan 1.5.2018 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Lue mitä asiakkaamme ovat sanoneet meistä

4,7/5, perustuu 2 818 arvosteluun
Kaikki Zmartan kautta lainaa ottaneet saavat sähköpostitse arvostelupyynnön Trustpilot-sivustolle. Kaikki saamamme arvostelut ovat profiilisivullamme, vahvistettujen asiakkaidemme arvostelut näkyvät korostettuina. Zmartan verkkosivuille nostetut arvostelut olemme valinneet arvosteluiden joukosta.Trustpilot-arvosanamme perustuu meistä tehtyihin arvosteluihin ja se lasketaan muun muassa arvosteluiden lukumäärän sekä tähtiluokituksen perusteella.
THVs
Tuula Helena Virtanen sanoo:

Nopea asiointi, selkeät lainanhakuohjeet. Luotettavuus!

30. joulukuuta 2023
THHs
Terttu Hannele Hartikainen sanoo:

Hain yhdistelylainaa monelta pankilta ja aina tuli pakit. Freedom rahoitus kuitenkin uskoi maksu...

29. joulukuuta 2023
RASs
Risto Antero Sivonen sanoo:

Hyvä kokemus laina myönnetty ja pikalainat maksettu,helpottaa kovin mun elämää suuri helpotus Suurki...

22. lokakuuta 2023