Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

Yleinen Tietosuojakäytäntö

Tiedämme, kuinka tärkeää yksityisyydensuoja on asiakkaillemme ja sivustomme vierailijoille. Tämän tietosuojakäytännön tarkotus on kuvailla sinulle selkeästi ja avoimesti, kuinka keräämme, käytämme, esitämme, siirrämme ja tallennamme sinua koskevia tietoja – kaikki tämä sen vuoksi, että voit olla varma, että henkilötietosi säilytetään turvallisesti ja että niitä käsitellään oikein. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetus (GDPR).

Henkilötietojen käsittely

Zmarta ja Freedom Rahoitus ovat Freedom Rahoitus Oy:n toiminnassa käytettäviä tavaramerkkejä. Freedom Rahoitus Oy on osa Zmarta Groupia. Freedom Rahoitus Oy ("Freedom Rahoitus/Zmarta") käsittelee henkilötietojasi, jotta voimme tarjota palvelujamme ja jotta sinä voit käyttää niitä. Se, miten henkilötietoja käsitellään, riippuu siitä, minkä palveluistamme olet valinnut käytettäväksi. Klikkaa kunkin palvelun alta saadaksesi lisätietoja siitä, miten henkilötietoja käsitellään kyseisen palvelun yhteydessä (ml. miten kauan käsittelemme henkilötietojasi).

Tietosuojakäytäntö – Zmarta/Freedom Rahoituksen välityspalvelut

Tietosuojakäytäntö - Käyttäjäsopimus

Tähän tietosuojakäytäntöön kuuluu tämän yleisen osan lisäksi edellä mainittu palvelukohtainen tietosuojakäytäntö sen mukaan, minkä/mitkä palvelut valitset. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot koskevat kaikkea henkilötietojen käsittelyä riippumatta siitä, mitä palvelua käytät eli esimerkiksi siitä, mitä oikeuksia sinulla on meitä kohtaan koskien henkilötietojen käsittelyä.

Jos haluat lukea välityspalvelumme yleiset ehdot, löydät ne täältä. Mikäli haluat tutustua käyttäjäsopimukseemme, voit lukea sen täältä.

Missä henkilötietojani käsitellään ja kenelle niitä luovutetaan?

Jotta voimme tarjota palveluitamme, Freedom Rahoitus/Zmarta käyttää ulkopuolisia IT-palveluntarjoajia (esim. Amazon Webservices Inc., Avepoint Inc. ja Microsoft) tietojen tallentamiseen ja varmuuskopiointiin sekä asiakirja- ja sähköpostijärjestelmien ylläpitoon. Freedom Rahoitus/Zmarta saattaa käyttää myös ulkoisia palveluntarjoajia asiakasseurantaan. Se tarkoittaa, että myös nämä palveluntarjoajat tarvitsevat tietoja sinusta. Edellä mainitut palveluntarjoajat ovat Freedom Rahoituksen/Zmartan niin sanottuja henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Nämä palveluntarjoajat eivät saa käyttää sinua koskevia tietoja muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjontaan tai muulla tavoin kuin ehdoissamme on esitetty. Freedom Rahoitus/Zmarta on edelleen vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Freedom Rahoitus/Zmarta voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos se koskee rikosepäilyn tutkintaa tai jos olemme muuten velvollisia luovuttamaan kyseisiä tietoja lainsäädännön tai viranomaispäätöksen nojalla.

Voit saada lisätietoja siitä, kenelle henkilötietojasi luovutetaan, lukemalla aiemmin mainitut palvelukohtaiset tietosuojakäytännöt.

Siirto kolmanteen maahan

Freedom Rahoitus/Zmarta tekee pääsääntöisesti yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella. Siltä osin kuin käytämme palveluntarjoajia EU:n/ETA:n ulkopuolella (ns. "kolmansista maista"), esimerkiksi pilvipalvelujen tarjoajia kuten Amazon Webservices Inc. ja Microsoft, toteutamme asianmukaiset suojatoimenpiteet ja varmistamme, että toimitettuja tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaan. Asianmukaisia suojatoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sellaisen sopimuksen tekeminen, joka sisältää standardisoidut tiedonsiirtoa koskevat, EU-komission hyväksymät ja vahvistamat mallilausekkeet. Ne ovat saatavilla EU-komission verkkosivulla (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) tai yhteistyö sellaisissa maissa sijaitsevien yritysten kanssa, joiden tietosuojatason (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) EU:n komissio on hyväksynyt tai yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, jotka ylläpitävät EU:n/ETA:n tasolla olevaa suojausta eli ovat esimerkiksi liittyneet osaksi EU:n ja Yhdysvaltojen välistä nk. Privacy Shield -järjestelyä.

Näin suojaamme henkilötietojasi

Meillä Freedom Rahoituksella/Zmartalla on korkeatasoinen tietoturva ja käytämme kryptattuja tietoja. Meillä on asianmukainen suojaustaso, noudatamme korkeaa turvallisuusastetta sisäisissä prosesseissamme ja hallinnoimme työntekijöiden pääsyä henkilötietoihin.

Noudatamme tietotekniikan turvallisuuskäytäntöämme ja työskentelemme jatkuvasti rekisterin ylläpidon, rekisteritietokannan päivittämisen ja tiedon läpikäymisen parissa sekä valvomme yhteistyökumppaneitamme, mitä tulee henkilötietojen käsittelyyn ja mahdollisiin henkilötietojen käsittelijöihin.

Oikeutesi

Sinulla on erilaisia henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksia, jotka perustuvat sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä tämän Tietosuojakäytännön lopussa olevia yhteystietoja.

Oikeus tiedonsaantiin ja tietoihin pääsyyn

Oikeus tiedonsaantiin tarkoittaa oikeuttasi saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi, sekä milloin, miten ja mitä varten niitä käsitellään. Sinulla siis on oikeus pyytää tietoja sekä jäljennös henkilötiedoistasi, joita Freedom Rahoitus/Zmarta käsittelee.

Oikaisu

Oikeus oikaisuun tarkoittaa, että voit vaatia virheellisten henkilötietojesi oikaisua. Sinulla on oikeus myös siihen, että henkilötietojasi korjataan tai päivitetään tarvittaessa. Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme tai täydennämme henkilötietojasi, joiden uskot olevan virheellisiä tai puutteellisia.

Poistaminen – Oikeus tulla unohdetuksi

Yksityishenkilöillä on joissakin tapauksissa oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Tästä oikeudesta puhutaan usein nimityksellä "oikeus tulla unohdetuksi". Sinulla on oikeus omien henkilötietojesi poistoon ("unohdetuksi tulemiseen") ilman aiheetonta viivettä seuraavissa tapauksissa:

  • Jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä muutoin käsitellä.

  • Jos käsittely perustuu yksinomaan käyttäjän suostumukseen, ja käyttäjä peruuttaa sen.

  • Jos käsittely tapahtuu suoramarkkinointitarkoituksiin ja vastustat tietojen käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

  • Jos vastustat käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun (ei ole olemassa etua, joka painaa enemmän kuin sinun yksityisyytesi).

  • Jos tietoja käsitellään lainvastaisesti.

  • Jos poisto on välttämätön oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

  • Rekisterinpitäjän on osoitettava oikeutensa säilyttää tiedot, jos rekisteröity pyytää niitä poistettavaksi.

Oikeus tietojen poistamiseen ei kuitenkaan päde tietyissä tapauksissa, esimerkiksi jos käsittely on välttämätöntä, jotta Freedom Rahoitus/Zmarta voisi täyttää oikeudellisen velvoitteen tai jotta Freedom Rahoitus/Zmarta voi esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita tai vedota niihin.

Rajoittaminen

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen on myös yksi oikeuksistasi. Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus pyytää, että Freedom Rahoitus/Zmarta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos esimerkiksi uskot, että tiedot eivät ole paikkansapitäviä, jolloin käsittelyä rajoitetaan, kunnes Freedom Rahoitus/Zmarta on tarkistanut ne. Tällainen tilanne voi myös olla se, jossa vastustat sitä, että tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun siihen saakka, kunnes on vahvistettu, painaako meidän tai kolmannen osapuolen perusteltu etu enemmän kuin itse perustelemasi peruste. Jos meidän sinusta rekisteröimien tietojen käsittelyä tarvitaan vain oikeudellisia vaateita varten, voit myös vaatia, että kaikkea muuta näiden tietojen käsittelyä rajoitetaan.

Tietojen siirrettävyys

Oikeus tietojen siirrettävyyteen tarkoittaa sitä, että sinulla on joissakin tapauksissa oikeus saada pyydettäessä meille antamasi tiedot, jotta voit siirtää ne jollekin toiselle osapuolelle, esimerkiksi toiselle palveluntarjoajalle. Tätä voidaan verrata siihen, että henkilö vaihtaa puhelinyhtiötä, mutta säilyttää puhelinnumeronsa. Oikeus tietojen siirrettävyyteen koskee tilanteita, joissa olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai joissa käsittely on välttämätöntä, jotta voimme tarjota sinulle palveluita sopimuksemme mukaisesti, ja edellyttäen, että käsittely tapahtuu automaattisesti. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta tietojesi siirrettävyyteen, jos käsittelemme niitä oikeutetun edun toteuttamiseksitai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sitä, että Freedom Rahoitus/Zmarta käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun toteuttamiseksi. Tällöin sinun on määriteltävä, mitä käsittelyä vastustat. Jos käsittely on mielestämme tästä huolimatta perusteltua, meidän on osoitettava, että on olemassa perusteita, jotka painavat enemmän kuin käyttäjän edut ja oikeudet. Freedom Rahoitus/Zmarta voi kuitenkin edelleen käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeen oikeusvaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi.

Jos vastustat käsittelyä, joka tehdään suoramarkkinointia varten tai joka tapahtuu oikeudellisen edun toteuttamiseksi, Freedom Rahoitus/Zmarta ei saa enää käsitellä henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin. Voit milloin tahansa peruuttaa meiltä saamasi markkinointiviestit soittamalla numeroon 09-42 41 44 00 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi tai info@zmarta.fi.

Miten käytän oikeuksiani (kuten esimerkiksi oikeutta tietoihin pääsyyn tai tietojen poistamiseen)?

Oikeus tietoihin pääsyyn tarkoittaa, että henkilö itse saa tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Jos haluat nk. rekisteriotteen, sinun on tilattava se osoitteesta Tietosuojavastaava, Freedom Rahoitus/Zmarta, Kaivokatu 8 (8. kerros), 00100 Helsinki tai dpo.fi@zmartagroup.com.

Voit ottaa yhteyttä meihin kyseiseen osoitteeseen myös silloin, jos haluat oikaista, täydentää, siirtää, vastustaa tai rajoittaa tietynlaista tietojen käsittelyä tai pyytää, että poistamme henkilötietosi.

Freedom Rahoitus/Zmarta pidättää oikeuden periä maksun toistuvista pyynnöistä päästä tietoihin käsiksi tai vaihtoehtoisesti kieltäytyä vastaamasta pyyntöön, joka on esimerkiksi toistuva, kohtuuton tai selvästi perusteeton.

En halua enää mainoksia, mitä teen?

Jos et halua, että Freedom Rahoitus/Zmarta ottaa sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksissa, voit pyytää estoa soittamalla numeroon 09-42 41 44 00 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi/info@zmarta.fi.

Tietosuojavastaava ja tietosuojaviranomaiset

Freedom Rahoitus/Zmartata valvova tietosuojaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu. Freedom Rahoitus/Zmarta on ruotsalaisen yrityksen Zmarta Sweden Group KB:n omistuksessa ja kuuluu konserniin nimeltä Zmarta Group, jonka päätoimipaikka on Ruotsissa. Konsernin johtavana valvontaviranomaisena toimii siten Ruotsin tietosuojaviranomainen (Datainspektionen). Koska Freedom Rahoitus/Zmarta toimii Suomessa, molemmat viranomaistahot ovat toimivaltaisia käsittelemään toimintaamme koskevia valituksia (ks. lisätietoja kohdassa ”Oikeus tehdä valitus”).

Zmarta Groupilla on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on olla muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden tukena sekä varmistaa, että noudatamme lakeja ja muita sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa yleisesti. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse: dpo.fi@zmartagroup.com tai postitse osoitteeseen: Tietosuojavastaava, Freedom Rahoitus/Zmarta, Kaivokatu 8 (8. kerros), 00100 Helsinki.

Voit lukea tietosuojasta ja soveltuvasta lainsäädännöstä ja saada lisätietoja Datainspektionen-viraston verkkosivuilla: www.datainspektionen.se. Voit valita sivuston kieleksi suomen. Voit lukea Suomen tietosuojasta verkkosivulla www.tietosuoja.fi.

Oikeus tehdä valitus

Jos arvioit, että tietojesi käsittely on vastoin sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, sinun tulee ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian. Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaan oikeus myös tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus Datainspektion-virastolle tai Tietosuojavaltuutetulle. Tavoitat ne sähköpostitse osoitteesta osoitteesta datainspektionen@datainspektionen.se ja puhelinnumerosta +468 657 61 00 sekä tietosuoja@om.fi tai puhelimitse numerosta 029 56 66700.

Evästeet

Käytämme tietojen paikallista tallennusta nk. evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Paikallinen tallennus tarkoittaa sitä, että erilaista dataa tallennetaan paikallisesti laitteeseesi (esim. tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai tabletille) selaimesi kautta.

Paikallinen tallentaminen voi koskea esimerkiksi käyttäjän asetuksia, selaamistasi koskevia tietoja sekä tietoja siitä, mitä selainta käytät verkkosivulla. Näitä tietoja voidaan käyttää sisällön ja toimintojen tuottamiseen palveluissamme sekä siihen, että niistä tehdään sinulle sopivia ja mielekkäitä.

Lisätietoja evästeistä saat lukemalla Evästekäytäntömme.

Tietosuojakäytännön päivittäminen

Freedom Rahoitus/Zmarta pidättää oikeuden tietosuojakäytännön muuttamiseen tätä sivua päivittämällä. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi, ilmoitamme sinulle päivityksistä sähköpostitse.

Yhteystiedot

Freedom Rahoitus Oy

Kaivokatu 8 (8. kerros)

00100 Helsinki

Puhelin: 09-42 41 44 00

Sähköposti: asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi/info@zmarta.fi

Voimassaolo

Tämä tietosuojakäytäntö tulee voimaan 15.4.2018 alkaen.

Lue mitä asiakkaamme ovat sanoneet meistä

4,7/5, perustuu 2 818 arvosteluun
Kaikki Zmartan kautta lainaa ottaneet saavat sähköpostitse arvostelupyynnön Trustpilot-sivustolle. Kaikki saamamme arvostelut ovat profiilisivullamme, vahvistettujen asiakkaidemme arvostelut näkyvät korostettuina. Zmartan verkkosivuille nostetut arvostelut olemme valinneet arvosteluiden joukosta.Trustpilot-arvosanamme perustuu meistä tehtyihin arvosteluihin ja se lasketaan muun muassa arvosteluiden lukumäärän sekä tähtiluokituksen perusteella.
THVs
Tuula Helena Virtanen sanoo:

Nopea asiointi, selkeät lainanhakuohjeet. Luotettavuus!

30. joulukuuta 2023
THHs
Terttu Hannele Hartikainen sanoo:

Hain yhdistelylainaa monelta pankilta ja aina tuli pakit. Freedom rahoitus kuitenkin uskoi maksu...

29. joulukuuta 2023
RASs
Risto Antero Sivonen sanoo:

Hyvä kokemus laina myönnetty ja pikalainat maksettu,helpottaa kovin mun elämää suuri helpotus Suurki...

22. lokakuuta 2023