Yleiset Palveluehdot

§ 1 Rekisteröitävät tiedot

Kun teet lainahakemuksen Freedom Rahoitukselle esimerkiksi internetin kautta, puhelimitse tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi tallennetaan asiakastietokantaamme. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, Freedom Rahoituksen palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin. Freedom Rahoituksen kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotietoja kysymme Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja saamamme luottotiedot rekisteröimme asiakasrekisteriimme. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Freedom Rahoituksen yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille. Luottoa Freedom Rahoituksen kautta hakeneen henkilön sosiaaliturvatunnuksen rekisteröimme asiakasrekisteriimme. Lainaa voivat hakea vain täysi-ikäset ja täysivaltaiset henkilöt. Freedom Rahoitus Oy:n sivustojen lainapalvelua käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

§ 2 Suostumus

Luotonhakija suostuu siihen, että luottohakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää internetin kautta luotonhakijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonhakija hyväksyy sen, että Freedom Rahoitus ja luoton myöntävä pankki/rahoituslaitos tarkistaa/tarkistavat luotonhakijan luottotiedot ja että luotonhakijan ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus. Luotonhakija on ymmärtänyt, että Freedom Rahoitus ei tee itse luottopäätöstä luotonhakijan hakeman luoton osalta. Luottopäätös tehdään yhdessä tai useammassa Freedom Rahoituksen kanssa yhteistyötä tekevissä pankissa tai muussa luottoja myöntävissä yrityksissä. Luotonhakija valtuuttaa Freedom Rahoituksen saamaan tiedot tarvittaessa pankin/luotonmyöntäjän tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonmyöntäjiltä.

§ 3 Freedom Rahoituksen vastuun rajoitukset

Freedom Rahoitus ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Freedom Rahoitus on yllä olevan toiminnan kohteena. Vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä, Freedom Rahoitus ei ole vastuussa, mikäli se on toiminut normaalia varovaisuutta noudattaen. Freedom Rahoitus ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Vaivaton tapa on käyttää esimerkiksi kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi) .

§ 4 Henkilötietojesi käsittely

Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme sinun yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä sivustoamme annat Freedom Rahoitukselle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Freedom Rahoituksen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille Suomessa. Henkilötietoja käsitellään sivustojemme lainapalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Freedom Rahoitus käyttää käyttäjärekisteriään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Freedom Rahoituksen palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Freedom Rahoitusta käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Freedom Rahoituksen henkilöille. Freedom Rahoituksen palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Freedom Rahoitus voi itse tai sivuston palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tämän palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Freedom Rahoituksen henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Freedom Rahoitus Oy:n verkkosivuilla. Käyttämällä Freedom Rahoituksen palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti Freedom Rahoitus jäsenklubin jäseneksi. Freedom Rahoituksella on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät jäsenyyteen ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista tai tarjouksista.