Lainan takaisinmaksu

Lainan takaisinmaksu voi tapahtua tasaerissä, tasalyhennyksillä tai kiinteissä tasaerissä. Lainan lyhennystapa vaikuttaa laina-aikana syntyviin korkokustannuksiin ja lainanmaksuaikaan.

Tasaerä eli annuiteetti

Tasaeräistä lainaa kutsutaan myös annuiteettilainaksi. Kaikki takaisinmaksuerät ovat lainan myöntämishetkellä yhtä suuria ja lainan takaisinmaksuaika on tarkalleen määritelty. Toisin sanoen, lainaa nostettaessa on jo tiedossa takaisinmaksun viimeisen maksuerän päivämäärä. Kun viitekorko muuttuu, lainan maksuerien suuruus lasketaan uudelleen, mutta laina-aika pysyy edelleen samana. Käytännössä siis, kun korkotaso nousee, myös maksuerät suurenevat ja jos korko laskee, erät pienenevät.

Tasalyhennys

Tasalyhennyksen maksuerä muodostuu kiinteästä osuudesta pääoman lyhennystä sekä pääoman suuruuden mukaan muuttuvasta osasta korkoa. Sitä mukaan, kun lainan pääoma pienenee, koron euromääräkin pienenee ja maksuerät tulevat keveämmiksi.

Korkotason vaihtelut vaikuttavat maksuihin eli jos viitekorko nousee, maksuerät suurenevat ja jos korkotaso laskee, maksut pienenevät. Pääomaa pienentävä lyhennysosa pysyy kuitenkin jatkuvasti samana.

Kiinteä tasaerä

Kiinteässä tasaerälyhennyksessä kaikki takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti kiinteitä, euromääräisesti aina yhtä suuria. Erät koostuvat korkotason mukaan vaihtelevista osuuksista pääoman lyhennystä ja korkoa. Kun viitekorko nousee, maksuerää ei suurenneta, kuten annuiteettilyhennyksessä (eli tasaerälyhennyksessä), vaan laina-aikaa pidennetään.