Hae lainaa – Tuloturva pitää huolen maksukyvystäsi

Sinulle, joka haluat lainata turvallisesti

Freedom Rahoituksen Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus, joka lisää taloudellista turvaasi odottamattomissa tilanteissa. Jos sairastut tai joudut työttömäksi, voit maksaa Tuloturvalla säännöllisiä menoja ja laskuja – esimerkiksi lainasi kuukausierän maksut. Tuloturvaa ei kuitenkaan ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen, joten päätät itse, miten rahasi käytät.

Voit hankkia Freedom Rahoituksen Tuloturvan soittamalla asiakaspalveluun 09 4241 4400.

Mitä Freedom Rahoituksen Tuloturva kattaa?

 • Tilapäinen työkyvyttömyys sairauden tai tapaturman takia.
 • Työttömyys tuotannollisista tai taloudellisista syistä – koskee ainoastaan ansiotyössä olevia, joilla on vakituinen työsopimus.
 • Kuolemantapaus – kertakorvaus 10 000 €.
 • Vakavan Sairauden Turva (vain Premium Tuloturvassa).

Freedom Rahoituksen Tuloturva voi maksaa kuukausikorvauksia jopa 12 kuukauteen asti, jos olet kokoaikaisesti sairaslomalla tai tuotannollistaloudellisista syistä työtön yli 30 päivää. Jos olet joutunut työttömäksi, sinun täytyy ilmoittautua paikalliseen työvoimatoimistoon työnhakijaksi ja olla oikeutettu joko valtion tai yksityisen työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan. 

Premium Tuloturvassa on lisäksi turva vakavan sairauden varalle

Vakavan Sairauden Turva kattaa vakuutusehdoissa mainitut vakavat sairaudet (syöpä, sydäninfarkti, sepelvaltimoiden ohitus, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto ja Ms-tauti). Tarkemmat määrittelyt korvattaville sairauksille ovat vakuutusehdoissa. Jos tällainen sairaus todetaan, sinulle maksetaan kertakorvauksena 10.000 euroa. Syöpään liittyy 6 kuukauden karenssi eli vakuutus korvaa syövästä vain, mikäli se todetaan vasta kun 6 kuukautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusyhtiön korvausvastuu muiden korvattavien vakavien sairauksien osalta alkaa vakuutussopimuksen voimaantulosta. 

Turvavaihtoehdot

Tuloturva


Tuloturva sisältää turvat kuoleman, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairasloma) ja työttömyyden varalta. Kerran kuukaudessa maksettavan korvauksen määrä on valittavissa 200€/kk, 400€/kk tai 600€/kk. Kuukausittain maksettavia vakuutuskorvauksia verotetaan ansiotuloina. 

Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi kuin 30% vakuutushakemuksen hetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista. Tutustu asiakirjaan tarkemmin tästä.

Premium Tuloturva

Premium Tuloturva sisältää turvat kuoleman, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairasloma) ja työttömyyden varalta ja lisäksi turvan vakavan sairauden varalta. Kerran kuukaudessa maksettavan korvauksen määrä on Premium turvassa valittavissa 400€/kk, 600€/kk tai 800€/kk. Kuukausittain maksettavia vakuutuskorvauksia verotetaan ansiotuloina. 

Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi kuin 30% vakuutushakemuksen hetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista. Voit tutustua vakuutusasiakirjaan tästä.

Vakuutusmaksu on 8,9% valitusta turvatasosta/kk:

 • 200 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 17,80 eur/kk
 • 400 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 35,60 eur/kk
 • 600 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 53,40 eur/kk
 • 800 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 71,20 eur/kk

Vakuutusmaksu veloitetaan kätevästi kerran kuukaudessa e-laskulla tai paperilaskulla.

Vakavan Sairauden Turva

Premium Tuloturvassa oleva Vakavan Sairauden Turva on hinnoiteltu seuraavasti:

Asiakkaan ikäHinta eur/kk
18-29 3,00 €
30-39 5,00 €
40-49 10,00 €
50-59 25,00 €
60-65 40,00 €

 

Tuloturvan myöntöedellytykset

 • Olet Freedom Rahoituksen asiakas.
 • Olet 18-63 vuotias ja vakituinen osoitteesi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.
 • Olet ollut jatkuvassa työsuhteessa ja tehnyt töitä viimeisten 6 kuukauden ajan vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa. Et ole tänä aikana ollut lomautettuna. 
 • Olet terve, eikä sinulla ole sairautta, mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairautta.
 • Et ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, etkä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta.
 • Et ole poissa ansiotyöstäsi tapaturman, sairauden tai vamman vuoksi ja et ole tietoinen tulevasta lomautuksesta tai työttömyydestä. 
 • Premium-turvan osalta (vakavan sairauden turva): et myöskään ole koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta.

Korvausrajoitukset

Freedom Rahoituksen Tuloturva ei kata:

 • Sairaustapauksissa sairautta tai vammaa, joka oli tiedossa vakuutuksen voimaan astuessa tai 12 kuukautta ennen tuloturvan ottamista.
 • Työttömyyttä, joka johtuu muusta kuin tuotannollisista tai taloudellisista syistä.
 • Työttömyyttä, joka alkaa 60 päivän sisällä tuloturvan ottamisesta tai josta sinulla oli tietoa vakuutuksen alkamispäivänä. 
 • Työttömyyttä, joka on jollakin tavoin tahallista tai vapaaehtoista (esimerkiksi irtisanoutuminen yhteisestä sopimuksesta).
 • Työttömyyttä, joka johtuu määräaikaisuuden päättymisestä.
 • ensimmäiset 30 päivää työttömänä (omavastuuaika), työ Suomen ulkopuolella muun kuin suomalaisen työnantajan palveluksessa
 • Itse aiheutettua vammaa tai työkyvyttömyyttä, jonka syynä on esimerkiksi alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö.
 • Psyykkisestä tai stressiperäisestä sairaudesta johtuvaa työkyvyttömyyttä tai sairaalahoitojaksoa.
 • Työttömyysturva ei koske yrittäjiä ja toimitusjohtajia.

Täydelliset tiedot vakuutuksesta ja lisätietoja korvausrajoituksista saat kohdasta Tuloturvan vakuutusehdot.

Verotus

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä maksettavat korvaukset ovat saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Kuolemantapauskorvaus kuuluu perintöverotuksen alaisuuteen, mikäli edunsaajina ovat vakuutetun lähiomaiset.  Premium Tuloturvan perusteella vakavasta sairaudesta maksettava kertakorvaus on vakuutetulle veroton.  

Tiedot perustuvat 1.1.2018 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön.

Kuka myöntää vakuutuksen?

AXA France Vie –  yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre, Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.
Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.  Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 834. Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 09 183 51, www.finanssivalvonta.fi.   

Tutustu myös Freedom Rahoituksen Tuloturvan vakuutusta koskeviin etämyyntitietoihin.